คู่มือการชำระเงิน


โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี ทศพร ดวงภักใต้

 ธ.กรุงเทพ (Bangkok Bank) เลขที่ 086-724-4758
 ธ.กสิกรไทย (Kasikorn Bank) เลขที่ 045-332-0758
 ธ.ไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank) เลขที่ 165-260-8925